Wie zijn wij?

Team van ervaren lesgevers en gidsen 
Jo Haerens

Als Kunsthistorica is Jo gestart met het geven van rondleidingen in musea en tijdelijke tentoonstellingen ten dienste van scholen en culturele verenigingen. Daarna heeft zich ze professioneel ingezet als cultuur-attaché binnen een socio-culturele vereniging en als lid van de redactie van hun ledentijdschrift. Ook publiceerde ze talloze artikels over actuele thema's in de kunst en cultuur. Parallel met deze beroepsactiviteiten is ze ongeveer 25 jaar geleden gestart als vrijwillig lesgever Kunstgeschiedenis aan GC 't Blikveld in Bonheiden en zijn ondertussen honderden "leerlingen" afgestudeerd. In een meerjarige lessencyclus wordt de evolutie van beeldende kunst en architectuur uitgediept vanaf de vroege Middeleeuwen tot vandaag. Het aanreiken van verbanden zowel doorheen de tijd als tussen verschillende kunstrichtingen, inclusief muziek en literatuur, brengt de geschiedenis van de kunst terug naar de actualiteit, naar iets wat ons vandaag opnieuw kan boeien.


Jan Van Daele

Naast een loopbaan in verschillende high-tech bedrijven in de grafische industrie heeft Jan een passie ontwikkeld voor hedendaagse architectuur en stedenbouw. En deze passie wil hij graag met andere mensen delen via architectuur-wandelingen of lezingen. Hij is vooral geboeid door de wisselwerking architectuur-kunst en door de impact van architectuur en urbanisatie op de samenleving. Architectuur als toonbeeld van een beschaving "gebeiteld in steen". Maar evenzeer kan architectuur een leefomgeving beïnvloeden en veranderen. En net als bij de vraag wat kunst tot Kunst maakt, peilt elke discussie rond een bepaald bouwproject naar de definitie van goede architectuur en naar de maatschappelijke betekenis.


Els Haerens

Afgestudeerd als Kunsthistorica is Els sinds juni 2016 terug in België na 16 jaar verblijf in het buitenland (USA, Verenigd Koninkrijk en Duitsland). Door telkens opnieuw ondergedompeld te worden in een nieuwe lokale cultuurwereld heeft Els haar kennis en expertise verder uitgediept en is ze een ervaren gids voor groepen en individuen in vele steden en musea in België en in het buitenland. Haar rol als stichtend lid van een glaskunst informatie centrum, als gids bij een textiel-restauratieatelier en co-auteur van enkele publicaties hebben haar het belang van het behoud en de restauratie van verschillende kunstdisciplines bijgebracht. Gepassioneerd door kunst en cultuur ondersteunt en bezoekt ze regelmatig binnenlandse en buitenlandse musea en zet ze zich als vrijwilligster in bij het programmatie-team van een socio-culturele vereniging. Op die manier gebruikt ze de kunst als blikopener op de wereld.

Onze ervaring

Het succes van Kunstontmoetingen is gestoeld op een uniek concept dat gedurende meer dan 20 jaar werking beproefd en verfijnd is: onze passie voor kunst en architectuur overdragen aan een geïnteresseerd volwassen publiek dat open staat voor nieuwe indrukken:

  • Opnieuw naar de schoolbanken, maar dan zonder examenstress.
  • Gemiste kansen tijdens een drukke loopbaan terug kunnen inhalen.
  • Tot het inzicht komen dat kunst dicht bij de belangrijke dingen van het leven staat.
  • Eindelijk begrijpen en appreciëren wat vroeger als banaal of waardeloos werd gevonden.
  • Actualiteit gereflecteerd zien in de kunst.
  • Door het ontdekken van kunst, jezelf herontdekken. Door het samen herontdekken, nieuwe vrienden maken.

Cursisten van Kunstontmoetingen worden hechte vrienden die elkaar nog jaren later blijven ontmoeten.

  • De wekelijkse cursussen geven structuur aan de weekplanning en het terugzien van de "medeleerlingen" stimuleert inzet en aanwezigheid.
  • Onderwerpen die tijdens de lessen besproken zijn, worden doel van een reis of een uitstap, of van verder onderzoek in boeken of internet.
  • Kunst en architectuur leren bekijken schept ook genoegen buiten de lestijden, want kunst en architectuur zijn overal. Met de opgedane kennis ontstaan vele boeiende momenten op verwachte en onverwachte momenten.

Onze jarenlange ervaring zowel in het benaderen/overdragen van kunst als in het functioneren in een professionele zakenwereld of verenigingswezen staat garant voor kwaliteitsvolle en inhoudelijk boeiende momenten.

Variatie is daarbij heel belangrijk, alsook inspelen op actuele thema's. Door verbanden te leggen met onze huidige tijd wordt het verleden terug boeiend, iets dat aanspreekt en herkenbaar is, iets waarover men verder kan nadenken of wat men verder kan uitdiepen.

We hebben ook niet de ambitie om op academisch niveau te spelen, alles moet toegankelijk blijven voor niet-specialisten en leken, Maar op termijn worden onze cursisten ergens wel expert.

 

Copyright Kunstontmoetingen.be