Jaarcursussen Kunstgeschiedenis

 

Ons concept

Reeds meer dan 20 jaar wordt binnen het kader van het "vormingsaanbod" van het Gemeenschapscentrum GC 't Blikveld in Bonheiden een jaarcursus Kunstgeschiedenis aangeboden. Sinds een 15-tal jaar wordt deze cursus verzorgd door onze diensten. De 3-jarige lessencyclus is ondertussen uitgegroeid tot een topper binnen het vormingsaanbod van GC 't Blikveld. Van één klas ging het al snel naar een dubbele klas, met per jaar toch tot 100 inschrijvingen. Af en toe trekt de klas op verplaatsing, voor een bezoek aan een interessante tentoonstelling of museum en op het einde van het schooljaar wordt er een uitstap georganiseerd. Vele cursisten zijn ondertussen afgestudeerd, maar toch blijft er een band tussen oud-studenten. Ze krijgen de kans om via de lezingen of cultuurtrips van Kunstontmoetingen met elkaar in contact te blijven en hun interesse voor kunst en architectuur levendig te houden.

Jaarcursus Kunstgeschiedenis 2019-2020

Het verhaal van de stromingen in de 20e eeuw wordt vervolgd.

14 lessen in totaal, telkens op de eerste en tweede donderdag van de maand (uitgezonderd in januari 2020, de derde en vierde donderdag), vanaf oktober 2019 en tot met april 2020, van 9.30 tot 11.30.

 • Cursisten die nu les volgen, kunnen inschrijven door tijdens de les van donderdag 21 maart 2019 op een rondgaande lijst aan te aanduiden of ze deze lessen willen blijven volgen.
 • Deze lijst wordt aangevuld met de mensen die nu bij ’t Blikveld op de wachtlijst staan.
 • Dan wordt de optelsom gemaakt om te zien of er nog plaatsen vrij zijn.
 • Max aantal  deelnemers = 100.

Ook verwijzen ze graag naar de lezingen van Kunstontmeotingen

Jaarcursus Kunstgeschiedenis 2018-2019

De jaarcursus Kunstgeschiedenis loopt in ongeveer 30 sessies van 2 uur die wekelijks plaatsvinden in t' Kranske op donderdagvoormiddag van 9.30 tot 11.30 u vanaf 20 september 2018 tot eind april 2019. Traditiegetrouw wordt het cursusjaar afgesloten met een daguitstap

 • INSCHRIJVINGSAVOND JAARCURSUSSEN 2018-2019: dinsdag 4 september 2018 van 18 - 20 u.
 • enkel ter plaatse in GC 't Blikveld
  > inwoners van Bonheiden-Rijmenam vanaf 18 u.
  > niet-inwoners vanaf 19 u.
 • vanaf donderdag 6 september om 8.30 u. kan je hiervoor ook inschrijven:
  • per mail naar blikveld@bonheiden.be
  • telefonisch via 015 50 28 70
  • aan de balie van GC 't Blikveld
Jaarthema: "(Her)ontdek de klassiekers, deel III"

In deze jaarcursus vervolgen we nu voor het derde jaar op rij het verhaal van de "klassiekers". Een stoet van stijlen trekt door de 19e en 20e eeuw.

Met oog voor licht en kleur gaan schilders aan de slag, proberen een antwoord te geven op de ontreddering van de wereldoorlogen of stellen zich vragen wat kunst nog kan betekenen. Beeldhouwers laten beelden van hun sokkel vallen. Componisten laten nieuwe klanken horen. Zoveel is duidelijk: in de loop van de 20e eeuw is kunst gaan spreken met een andere taal.

Benieuwd naar deze nieuwe taal? We verwelkomen je graag op donderdagvoormidddag.

Cursusaanbod van voorbije jaren

Jaarthema: "(Her)ontdek de klassiekers, deel II"

De tocht doorheen de kunstgeschiedenis wordt verdergezet. Stijlperiodes geplaatst in hun culturele, sociale en historische context krijgen een bredere dimensie.

We starten met de pracht en praal van barok en rococo en banen ons een weg doorheen een stoet van stijlen in de 19de eeuw. Af en toe een zijpad bewandelen of even de stoet van stijlen verlaten, zorgen voor een gevarieerde portie “kunst op donderdag”.

1 cursusjaar met een 30-tal sessies van 2 uur


Jaarthema: "(Her)ontdek de klassiekers, deel I"

In dit cursusjaar maken we een tocht doorheen de kunstgeschiedenenis. Stijlperiodes geplaatst in hun culturele, sociale en historische context krijgen een bredere dimensie. Vier grote hoofdstukken met bekende en minder bekende verhalen:

 1. Onderweg tussen tijd en eeuwigheid
 2. Op weg naar een ‘nieuw’ venster op de werkelijkheid
 3. Onder de koepel van Brunelleschi
 4. Een lichte portie barok

Welke verhalen gaan er schuil achter romaanse en gotische symboliek? We zoeken naar een nieuw venster op de werkelijkheid met figuren als Giotto, Van Eyck, Van der Weyden en Bosch. De koepel van Brunelleschi: een meesterlijk bouwwerk maar ook een koepel waar we de nieuwe tijd van de renaissance in onder brengen. En tot slot een “lichte portie barok”.

2 cursusjaren met telkens een 30-tal sessies van 2 uurKunstgeschiedenis: Inleiding op de moderne en hedendaagse kunst. Het leren van een nieuwe taal

In de loop van de 20ste eeuw ging de beeldende kunst een andere taal hanteren. De taal die we eeuwenlang hanteerden, wordt niet langer meer gevolgd. Hoe komt dit? En is het niet nuttig deze nieuwe taal te leren begrijpen?

Dit leer je in de chronologische opgebouwde cursus "Kunstgeschiedenis: Moderne en Hedendaagse Kunst". Aangezien kunst steeds in nauwe relatie staat tot zijn tijdvak, wordt veel aandacht besteed aan het historisch kader. Je verdiept je in het ontstaan en de betekenis van verschillende stromingen uit de 20ste en 21ste eeuw. Aan de hand van kunstwerken, filmfragmenten, teksten van kunstenaars en nog zo veel meer word je vertrouwd gemaakt met de moderne en hedendaagse kunstwereld.

Deze cursus is gespreid over 2 jaar, met telkens een 30-tal sessies van 2 uur. De cursus is bedoeld voor iedereen die wil kennismaken met de boeiende en verrassende wereld van moderne beeldende kunst .Je kan met medecursisten van gedachten wisselen en de lessen worden aangevuld met tentoonstellingsbezoeken of daguitstappen.

2 cursusjaren met telkens een 30-tal sessies van 2 uurKunstgeschiedenis: 'Kunst als raam op de wereld'

In dit cursusjaar gaan we zowel thematisch als chronologisch te werk. Je wandelt doorheen de geschiedenis van thema's, gaat dieper in op één kunstenaar en een stijl. Je kijkt rond in de tentoonstellingswereld. Het wordt een jaar met variatie, een jaar waar oud en nieuw elkaar ontmoeten. Een jaar waar we zowel nieuwe als doorwinterde cursisten via kunst een artistieke kijk op de wereld willen geven. Kortom, een jaar waarin je nieuwe ontdekkingen doet en bekende werken terugziet.

1 cursusjaar met een 30-tal sessies van 2 uur


GC 't Blikveld organiseert elk seizoen diverse jaarcursussen. Deze lopen over een schooljaar en worden gegeven door een ploeg enthousiaste, vrijwillige lesgevers.

De jaarcursus Kunstgeschiedenis loopt  in sessies van 2 uur die plaatsvinden in t' Kranske op donderdagvoormiddag van 9.30 tot 11.30 u vanaf oktober 2019 tot  eind april 2020. Traditiegetrouw wordt het cursusjaar afgesloten met een daguitstap.

Vanaf het cursusjaar 2019-2020 wordt het aantal sessies beperkt tot 14, telkens de eerste en tweede donderdag van de maand.Lesgeefster: Jo Haerens

Klassikaal, met PC/beamer, geluidsversterking voor spraak en muziekfragmenten en documentatiemateriaal voor de cursisten.

Cursisten die nu les volgen, kunnen inschrijven door tijdens de les van donderdag 21 maart 2019 op een rondgaande lijst aan te aanduiden of ze deze lessen willen blijven volgen.
Deze lijst wordt aangevuld met de mensen die nu bij ’t Blikveld op de wachtlijst staan.
Dan wordt de optelsom gemaakt om te zien of er nog plaatsen vrij zijn.

Max aantal  deelnemers = 100.

Meer informatie:

 • per mail naar blikveld@bonheiden.be
 • telefonisch via 015 50 28 70
 • aan de balie van GC 't Blikveld


© Copyright Kunstontmoetingen